คริสตจักรกิจการของพระคริสต์
Acts of Christ Church
ประวัติคริสตจักร

ประวัติคริสตจักร

ประวัติคริสตจักร

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (Acts of Christ Church)

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (Acts of Christ Church) เป็นคริสตจักรโปรเตสแตนท์ ภายใต้องค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์ สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ นำโดย อาจารย์กอบชัย และอาจารย์นลินี จิราธิวัฒน์ ศิษยาภิบาล และคณะผู้นำจำนวนหนึ่ง เริ่มนมัสการครั้งแรกที่ชั้น 16 โรงพยาบาล ปิยะเวท โดยมีสมาชิกเริ่มต้นประมาณ 120 คน

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ย้ายออกจาก โรงพยาบาลปิยะเวท และเริ่มนมัสการที่ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน เมอร์เคียว ในระยะสั้นๆ 3 สัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2011 คริสตจักรกิจการของพระคริสต์เริ่มนมัสการที่ชั้น 30 อาคาร TPI สาทร

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ย้ายมายังสถานนมัสการรามคำแหง 187/1 เขตมีนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2016 คริสตจักรทำพิธีมอบถวายอาคาร โดยมีพี่น้องคริสเตียนจากหลายคริสตจักรเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันนั้นด้วย

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 เริ่มสถานนมัสการธนบุรี (Acts W) ที่ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 นำโดย อจ. ดร.นุโรจน์ และ รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช ศิษยาภิบาลอำนวยการ (Acts รามคำแหง เปลี่ยนชื่อเป็น Acts E)

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 อ.ศิริชาติ (ทนายอาร์ท) และ อ.กาญจนวดี (อ.เปิ้ล) แสงทับทิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ สถานนมัสการรามคำแหง (Acts E) และ อ.กนก และ อ.ศิริมาส (อ.หมวย) ลีฬหเกรียงไกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาล สถานนมัสการธนบุรี (Acts W) นับเป็นการปรับโครงสร้างคริสตจักรครั้งสำคัญเพื่อตอบรับนโยบายการขยายคริสตจักรครอบคลุม 4 มุมเมืองทั่วกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 คริสตจักรกิจการของพระคริสต์เปิดสถานนมัสการกลางเมืองอโศก ที่ชั้น 24 อาคาร PS Tower (Acts C) นำโดย อ.ดร.นุโรจน์ และ รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช ศิษยาภิบาลอำนวยการ ขณะเดียวกันพี่น้องธนบุรี (Acts W) ย้ายออกจากห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 เข้ามายัง ชั้น 24 อาคาร PS Tower อโศก ร่วมกับพี่น้องอโศก (Acts C) โดยแบ่งการนมัสการเป็นรอบเช้า (Acts W) และรอบบ่าย (Acts C)

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020 พี่น้องธนบุรี (Acts W) ย้ายออกจาก ชั้น 24 อาคาร PS Tower อโศก มายัง ชั้น 4 หงษ์ทาวเวอร์ นำโดย อ.กนก และ อ.ศิริมาส ลีฬหเกรียงไกร ศิษยาภิบาล

และคริสตจักรกิจการของพระคริสต์จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อขยายสถานนมัสการแห่งใหม่เพิ่ม