คริสตจักรกิจการของพระคริสต์
คำเทศนาชุด Build A Strong Church 3
คำเทศนาชุด Build A Strong Church 3

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 3

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 3

คำเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อาจารย์อาทิตย์ ฉิมพลีวัฒน์
หัวข้อเทศนา “เติบโตในความรักนิรันดร์” 1 คร.13:4-7

1. รักนิรันดร์อดทนนาน (ข้อ 4)
พระเยซูเลือกที่จะไม่จดจำความผิดของเรา อฟ.4:2 คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอ จงอดทน จงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก

การแต่งงานเป็นการรวมตัวของคนบาป 2 คนที่พร้อมจะอดทนและให้อภัยกันพระเยซูช่วยให้เราอดทนและให้อภัยกันได้มากขึ้น เพราะทรงเป็นความรักที่สมบูรณ์

2. ความรักนิรันดร์ต้องมีความเชื่อวางใจ (ข้อ 5)
มก.6:5-6 พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ เว้นแต่วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค และพระองค์ประหลาดพระทัยที่พวกเขาไม่มีความเชื่อ แล้วพระองค์จึงเสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบ

3. รักนิรันดร์ให้สิ่งที่ดีที่สุด (ข้อ 6)
“คนจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดและคาดหวัง” Bruce Wilkinson
1 ธส.5:10-11 10ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงจะตื่นอยู่หรือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์ 11เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น

4. รักนิรันดร์ผ่านช่วงเวลายากลำบากได้ (ข้อ 7)
เราต้องหวังใจในคนเสมอ แม้วันนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง แต่วันหนึ่งเมื่อคนนั้นรู้ว่ามีคนหวังใจในเขา เขาจะมั่นใจและยอมเปลี่ยนตัวเองได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *