Acts of Christ Church
คำพยาน l Testimony

คำพยาน l Testimony

 

อดจากความตาย โดยพระเจ้า

คำพยานชีวิต คุณกฤติธี เหลืองประเสริฐ (มิวสิค)
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ แจ้งวัฒนะ

พระเจ้ารักษารอยร้าวในครอบครัว และอวยพรด้านเศษฐกิจ

คำพยานชีวิต คุณพรชนก เครือคงคา
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ แจ้งวัฒนะ

พระเจ้ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้น 4

คำพยานชีวิต คุณสิทธิโรจน์ วิเลิศวิไลวงศ์
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ สุขุมวิท

พระเจ้าทำให้พบความหมายที่แท้จริงของชีวิต

คำพยานชีวิต รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ สุขุมวิท

ใช้เวลา 3 ปีในการเตรียมสอบนักบิน แต่ล้มเหลว
และรู้สึกตัวเองไร้ความหมาย
แต่พระเจ้าทรงทำให้รู้เป้าหมายแท้จริงของชีวิต

คำพยานชีวิต คุณวศิน ตันติวศินชัย
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ สุขุมวิท

มาตามหาแสงสีในเมืองใหญ่ กลับได้พบพระเจ้า

คำพยานชีวิต คุณประสิทธิจักษ์ ภิรมย์สุภาพ
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ สุขุมวิท

บ้านนี้มีแต่รัก

เรื่องราวความรักของครอบครัวแม่นิด
คำพยานชีวิต คุณสนิท เจริญสุข (แม่นิด)
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ธนบุรี

 

จากคนเกเร สู่ผู้รับใช้ที่เข็มแข็งของพระเจ้า

คำพยานชีวิต คุณณัฐวุฒิ ชินวันทนานนท์
คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ รามคำแหง

พี่น้องสามารถรับชมคำพยานชีวิต
ของพี่น้องอีกมากมาย
ผ่านทาง Playlist ด้านล่างนี้