คำเทศนาชุด Build A Strong Church 5
คำเทศนาชุด Build A Strong Church 5

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 5

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 5

คำเทศนาชุด Build A Strong Church วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
หัวข้อที่ 5 “คริสตจักรที่เป็นผู้เลี้ยงแบบพระเยซู”

1. พระเยซูรู้จักเราอย่างดี

ยน.10:14-15 เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดา และเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะ

เราแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีคุณค่าสูงสุด
เราเปรียบเหมือนของขวัญจากพระเจ้า

อยู่ในความยากลำบากแต่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า ดีกว่าอยู่อย่างสุขสบายแต่อยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้า

แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
แตกต่างเพื่อเติมเต็มและเติบโต

2. พระเยซูรักเราจนประทานพระองค์เองเพื่อเรา

ยน.10:11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

“ที่กางเขนคือที่บอกรักของพระเยซู”
“From the cross God declares ‘I love you.'” Billy Graham

พระเยซูดูเหมือนพ่ายแพ้ที่กางเขน แต่กลับเป็นผู้ชนะ

3.พระเยซูเลี้ยงดูเรา

พระเยซูตรัสกับเปโตร 3 ครั้งว่า เจ้ารักเราหรือ จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด พระเยซูไม่ได้ดูแลเราเพราะเราจะได้ตอบแทนพระองค์ แต่ทรงดูแลเราเพราะเราเป็นของพระองค์

ยน.10:12 คนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ ฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจาย

พระเยซูเป็นผู้เลี้ยง ไม่ใช่ผู้รับจ้าง

เทศนาโดย อ.ดร.นุโรจน์ พานิช ศิษยาภิบาลอำนวยการ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

ฟังคำเทศนาฉบับเต็ม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *