คริสตจักรกิจการของพระคริสต์
คำเทศนาชุด Build A Strong Church 2
คำเทศนาชุด Build A Strong Church 2

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 2

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 2

“ชีวิตที่เป็นนิเวศของพระเจ้า”
ข้อพระคัมภีร์ : เอเฟซัส 2: 20-22
.
.
ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในพระองค์นั้น พวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ
เอเฟซัส 2:20‭-‬22 THSV11

1. เรา คือ วิหารเป็นที่สถิตของพระเจ้า
– ร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้า
– เราเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐาน
– เราเป็นที่นมัสการพระเจ้า
– สำแดงชีวิตจากภายใน และแสดงออกสู่ภายนอก
– ดำเนินชีวิตให้ทุกคนเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรา
.
.
‘เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง? ‘
1 โครินธ์ 6:19-20
.
.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2. คริสตจักร คือ ปุโรหิตผู้รับใช้ในพระวิหารของพรเจ้า
– คริสตจักรเป็นของพระเยซูคริสต์ สร้างโดยพระเยซูคริสต์ และเพื่อพระเยซูคริสต์
– สร้างสาวกที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง
.
.
เทศนาโดย อ.นุโรจน์ พานิช ศิษยาภิบาลอำนวยการ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *