คำเทศนาชุด Build A Strong Church 4
คำเทศนาชุด Build A Strong Church 4

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 4

คำเทศนาชุด Build A Strong Church 4

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
หัวข้อที่ 4 “คริสตจักร คือ ครอบครัวของพระเจ้า”
ข้อพระคัมภีร์ อฟ.2:18-19

1.คริสตจักรที่เข้มแข็ง ต้องเป็นคริสตจักรที่รักกันและเป็นครอบครัวเดียวกัน

ยน.13:34-35 เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา

พระวจนะตอนนี้มีคำว่า รักกันและกัน ถึง 3 ครั้ง ในประโยคสั้นๆนี้เพียงประโยคเดียว นั้นหมายความว่าต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ และหากพิจารณาให้ดีจะพบในตอนท้ายของพระวจนะตอนนี้ที่พระองค์บอกว่า “ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” ดังนั้นพระวจนะตอนนี้พระเยซูไม่ได้พูดถึงคนทั่วไป แต่พระเยซูพูดถึงคนที่เป็นสาวกของพระองค์

2.คริสตจักรที่เข้มแข็ง ต้องสะท้อนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์

– พระเยซูมีเวลาส่วนตัวในการอธิษฐาน มธ.14:23
– พระเยซูประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์ มธ.4:17
– พระเยซูทุ่มเวลาให้กับการสร้างสาวก มธ.28:18-20

3.คริสตจักรที่เข้มแข็ง ทุกคนต้องมีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกัน

คริสตจักรไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ของผู้นำ ไม่ใช่ของผู้เทศน์ ไม่ใช่ของผู้มีหน้าที่รับใช้ในคริสตจักร แต่คริสตจักรเป็นของทุกคน โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง

หน้าที่ๆสำคัญของครอบครัวในคริสตจักร คือเราต้องเสริมสร้างกันและกัน ให้จำเริญขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้า อฟ.4:11-13

หน้าที่ที่สำคัญของครอบครัวในคริสตจักร ให้เราช่วยเหลือกันในทางกายภาพและหนุนใจกันในฝ่ายวิญญาณ
ยก.2:15-16 , ฮบ.10:24-25

เทศนาโดย อ.ศิริชาติ แสงทับทิม

ฟังคำเทศนา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *